შენობის ტექნიკური დახასიათება მზიდი კონსტრუქციების შესწავლის მიხედვით

 

ბარათი N 15

 

. თბილისი, კლდისუბანი, ბეთლემის შენობათა ჯგუფი,

ქუჩა - ასკანის I ჩიხი

სახლი N 10

 

I. შენობის დანიშნულება:

საცხოვრებელი - ინდივიდუალური

- მრავალბინიანი

II. შენობის აგების თარიღი:

 

III. შენობის დახასიათება:

 

1. მიწისზედა სართულების რაოდენობა: - 2

2. სარდაფი

3. ნახევარსარდაფი

4. გაბარიტები:

- სიგრძე - 18.15

- სიგანე - 14.60

- სიმაღლე - 7.51

 

5. აივნები

- შენობის სტრუქტურაში

- მინაშენი, მასალა - ხე

- შემინული

6. დამატებითი კონსტრუქციული მინაშენი

7. გვიანდელი გადაკეთება

- დაშენება

- ნიშები

- კარადები

- ახალი ღიობი

 

 

IV. კონსტრუქციების აღწერა:

 

1. საძირკველი

- ჩაღრმავება

- ბაფთისებური

- წერტილოვანი

- ყორე-ბეტონის

- ქვის

- აგურის

- თაღოვანი

2. მზიდი სისტემა

- განივი

- გასწვრივი

- შერეული

3. კედლები

- ფლეთილი ქვა

- რიყის ქვა

- აგური d1=103; 60; 38; d2=103; 66; 51

- მცირე ბლოკები

- ბუნებრივი ქვის ბლოკები

4. ზღუდარები

- ხის

- ბეტონის

- აგურის სოლისებური

- აგურის თაღოვანი

5. მზიდი კონსტრუქციების მახასიათებლები

- გადახურივის მალები- 5.15; 3.54

- კედლებს შორის მანძილი -

- ღიობების მალები - 103; 132

- შუაკედლისის ზომები - 192; 96

 

6. გადახურვები

- ხის

- რკინა-ბეტონის

- ლითონის კოჭებზე აგურის შევსებით

- ლითონის კოჭებზე ბეტონის შევსებით

- აგურის კამარები

 

7. ტიხრები

- ბეტონის სპეციალური ბლოკები

- მცირე ბლოკები

- აგური

- ხის კარკასი შელესვით

 

8. სახურავი

- მზიდი სისტემა: ხე, ლითონი

- ბურვილი: კრამიტი, თუნუქი, ბანი

 

V. შენობის მდებარეობა - სწორ ადგილზე

- ფერდობზე

- ტერასებზე

 

VII. გრუნტი - ქვიშნარი

- თიხნარი

- მსხვილი შემავსებლით

- კლდოვანი

- გრუნტის წყლები

 

VII. საინჟინრო უზრუნველყოფა - გათბობა

- წყალმომარაგება

- კანალიზაცია

 

VIII.

 

შენობის დაზიანების ხარისხი

შენობის დაზიანების რაოდენობრივი შეფასება

აღდგენითი სამუშაოების სავარაუდო შემადგენლობა

 

შენობები აკმაყოფილებენ საექსპლოატაციო მოთხოვნებს, მაგრამ განუცდიათ გვიანდელი გადაკეთებები: მიშენებული სათავსოები, ლოჯიები, აივნების შუშაბანდად გადაკეთება და . .

I კატეგორია

 

ხის კონსტრუქციათა დაზიანებები: სვეტების გადახრა-დაჯდენა, სვეტების და კოჭების ნაწილობრივი გამოფიტვა; სახურავების დაზიანება: ნივნივების და დგარების გამოფიტვა, ბურვილის დაჟანგვა და დაცრეცა; შუაკედლისებში ზედა და ქვედა ჰორიზონტული ბზარები, ზღუდარების გამომყოფი ბეწვისებური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები 10%-მდე

 

II კატეგორია

 

აივნების მძიმე დაზიანებები: იატაკების დახრა, სვეტების და კოჭების ხშირი გამოფიტვა; ბათქაშის განშრევება და დაბზარვა; ტიხრების დაბზარვა საკონტაქტო ზოლებში; აგურის წყობის შესუსტება: წყობის ნაკერებში დუღაბის ჩაღრმავება 1.5სმ-მდე, ბზარები კედლებში 0.7მმ და მეტი.

შენობის საერთო დაზიანებები

30%-მდე

III კატეგორია

 

საძირკვლების დაჯდენა და წაცოცება; გამჭოლი დახრილი ბაზრები კედლებში, იგივე შუაკედლისებში; ბათქაშის მასობრივი მოვარდნა; ზოგიერთი კუთხის და მზიდი კედლების გადაკვეთების გახსნა; შენობის მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ვერტიკალური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები

30-50%მდე

IV კატეგორია

 

საძირკვლის და სარდაფის კედლების მასობრივი დაზიანება; შუაკედლისების ჩაშლა; გადახურვების ჩაღუნვა; ზღუდარების ჩატეხვა-ჩამოვარდნა; კუთხეების დახსნა; გადამკვეთი კედლების მასობრივი დაშორებები.

შენობის საერთო დაზიანებები

50-75%-მდე და მეტი

V კატეგორია

 

 

შენობის კონსტრუქციული დახასიათება და საბოლოო რეკომენდაციები

 

შენობა საჭიროებს ხის კონსტრუქციების - აივნების და კიბეების შეკეთება-რესტავრაციას. ფასადების კედლების და მისი მოპირკეთების მოწესრიგებას და მცირე მოცულობის რესტავრაციას.

 

 

გამოკვლევა ჩაატარა

გ. ჭანუყვაძე

თარიღი

15. აპრილი

შეამოწმა

 

თარიღი