შენობის ტექნიკური დახასიათება მზიდი კონსტრუქციების შესწავლის მიხედვით

 

ბარათი N 28

 

. თბილისი, კლდისუბანი, ბეთლემის შენობათა ჯგუფი

ქუჩა - ასკანის IV ჩიხი

სახლი N 3

 

I. შენობის დანიშნულება:

საცხოვრებელი - ინდივიდუალური

- მრავალბინიანი

II. შენობის აგების თარიღი:

 

III. შენობის დახასიათება:

 

1. მიწისზედა სართულების რაოდენობა: - 2

2. სარდაფი

3. ნახევარსარდაფი

4. გაბარიტები:

- სიგრძე - 23.88

- სიგანე - 13.27

- სიმაღლე - 13.56

 

5. აივნები

- შენობის სტრუქტურაში

- მინაშენი, მასალა - ხე

- შემინული

6. დამატებითი კონსტრუქციული მინაშენი

7. გვიანდელი გადაკეთება

- დაშენება

- ნიშები

- კარადები

- ახალი ღიობი

 

 

IV. კონსტრუქციების აღწერა:

 

1. საძირკველი

- ჩაღრმავება

- ბაფთისებური

- წერტილოვანი

- ყორე-ბეტონის

- ქვის

- აგურის

- თაღოვანი

2. მზიდი სისტემა

- განივი

- გასწვრივი

- შერეული

3. კედლები

- ფლეთილი ქვა

- რიყის ქვა

- აგური d1=59; 74;   d2=59; 88; 103.

- მცირე ბლოკები

- ბუნებრივი ქვის ბლოკები

4. ზღუდარები

- ხის

- ბეტონის

- აგურის სოლისებური

- აგურის თაღოვანი

5. მზიდი კონსტრუქციების მახასიათებლები

- გადახურივის მალები - 6.04; 4.57; 6.63

- კედლებს შორის მანძილი - 16.65

- ღიობების მალები - 177; 148

- შუაკედლისის ზომები - 59; 88

 

6. გადახურვები

- ხის

- რკინა-ბეტონის

- ლითონის კოჭებზე აგურის შევსებით

- ლითონის კოჭებზე ბეტონის შევსებით

- აგურის კამარები

 

7. ტიხრები

- ბეტონის სპეციალური ბლოკები

- მცირე ბლოკები

- აგური

- ხის კარკასი შელესვით

 

8. სახურავი

- მზიდი სისტემა: ხე, ლითონი

- ბურვილი: კრამიტი, თუნუქი, ბანი

 


V. შენობის მდებარეობა - სწორ ადგილზე

- ფერდობზე

- ტერასებზე

 

VII. გრუნტი - ქვიშნარი

- თიხნარი

- მსხვილი შემავსებლით

- კლდოვანი

- გრუნტის წყლები

 

VII. საინჟინრო უზრუნველყოფა - გათბობა

- წყალმომარაგება

- კანალიზაცია

 

VIII.

 

შენობის დაზიანების ხარისხი

შენობის დაზიანების რაოდენობრივი შეფასება

აღდგენითი სამუშაოების სავარაუდო შემადგენლობა

 

შენობები აკმაყოფილებენ საექსპლოატაციო მოთხოვნებს, მაგრამ განუცდიათ გვიანდელი გადაკეთებები: მიშენებული სათავსოები, ლოჯიები, აივნების შუშაბანდად გადაკეთები და . .

I კატეგორია

 

ხის კონსტრუქციათა დაზიანებები: სვეტების გადახრა-დაჯდენა, სვეტების და კოჭების ნაწილობრივი გამოფიტვა; სახურავების დაზიანება: ნივნივების და მდგარების გამოფიტვა, ბურვილის დაჟანგვა და დაცრეცა; შუაკედლისებში ზედა და ქვედა ჰორიზონტული ბზარები, ზღუდარების გამომყოფი ბეწვისებური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები 10%-მდე

 

II კატეგორია

 

აივნების მძიმე დაზიანებები: იატაკების დახრა, სვეტების და კოჭების ხშირი გამოფიტვა; ბათქაშის განშრევება და დაბზარვა; ტიხრების დაბზარვა საკონტაქტო ზოლებში; აგურის წყობის შესუსტება: წყობის ნაკერებში დუღაბის ჩაღრმავება 1.5სმ-მდე, ბზარები კედლებში 0.7მმ და მეტი.

შენობის საერთო დაზიანებები 30%-მდე

III კატეგორია

 

საძირკვლების დაჯდენა და წაცოცება; გამჭოლი დახრილი ბაზრები კედლებში, იგივე შუაკედლისებში; ბათქაშის მასობრივი მოვარდნა; ზოგიერთი კუთხის და მზიდი კედლების გადაკვეთების გახსნა; შენობის მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ვერტიკალური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები 30-50%მდე

IV კატეგორია

 

საძირკვლის და სარდაფის კედლების მასობრივი დაზიანება; შუაკედლისების ჩაშლა; გადახურვების ჩაღუნვა; ზღუდარების ჩატეხვა-ჩამოვარდნა; კუთხეების დახსნა; გადამკვეთი კედლების მასობრივი დაშორებები.

შენობის საერთო დაზიანებები 50-75%-მდე და მეტი

V კატეგორია

 

 

შენობის კონსტრუქციული დახასიათება და საბოლოო რეკომენდაციები

 

შენობა საჭიროებს აივნის რესტავრაცია-რემონტს, ფასადებზე მცირე მოცულობის საბათქაშო-კოსმეტიკური სამუშაოების ჩატარებას.

 

 

 

 

 

 

შენობის ტექნიკური დახასიათება მზიდი კონსტრუქციების შესწავლის მიხედვით

 

ბარათი N 29

 

ქ. თბილისი, კლდისუბანი, ბეთლემის შენობათა ჯგუფი

ქუჩა - ასკანის IV ჩიხი

სახლი N 3

 

I. შენობის დანიშნულება:

საცხოვრებელი - ინდივიდუალური

- მრავალბინიანი,

II. შენობის აგების თარიღი:

 

III. შენობის დახასიათება:

 

1. მიწისზედა სართულების რაოდენობა: - 1

2. სარდაფი

3. ნახევარსარდაფი

4. გაბარიტები:

- სიგრძე - 15.03

- სიგანე - 10.46

- სიმაღლე - 6.19

 

5. აივნები

- შენობის სტრუქტურაში

- მინაშენი, მასალა

- შემინული - ნაწილობრივ

6. დამატებითი კონსტრუქციული მინაშენი

7. გვიანდელი გადაკეთება

- დაშენება

- ნიშები

- კარადები

- ახალი ღიობი

 

IV. კონსტრუქციების აღწერა:

 

1. საძირკველი

- ჩაღრმავება

- ბაფთისებური

- წერტილოვანი

- ყორე-ბეტონის

- ქვის

- აგურის

- თაღოვანი

2. მზიდი სისტემა

- განივი

- გასწვრივი

- შერეული

3. კედლები

- ფლეთილი ქვა

- რიყის ქვა

- აგური ds=148; d1=148

- მცირე ბლოკები

- ბუნებრივი ქვის ბლოკები

4. ზღუდარები

- ხის

- ბეტონის

- აგურის სოლისებური

- აგურის თაღოვანი

5. მზიდი კონსტრუქციების მახასიათებლები

- გადახურვის მალები - 6.19

- კედლებს შორის მანძილი - 8.11

- ღიობების მალები - 221; 162

- შუაკედლისის ზომები - 148; 44

 

6. გადახურვები

- ხის

- რკინა-ბეტონის

- ლითონის კოჭებზე აგურის შევსებით

- ლითონის კოჭებზე ბეტონის შევსებით

- აგურის კამარები

 

7. ტიხრები

- ბეტონის სპეციალური ბლოკები

- მცირე ბლოკები

- აგური

- ხის კარკასი შელესვით

 

8. სახურავი

- მზიდი სისტემა: ხე, ლითონი

- ბურვილი: კრამიტი, თუნუქი, ბანი

 


V. შენობის მდებარეობა - სწორ ადგილზე

- ფერდობზე

- ტერასებზე

 

VII. გრუნტი - ქვიშნარი

- თიხნარი

- მსხვილი შემავსებლით

- კლდოვანი

- გრუნტის წყლები

 

VII. საინჟინრო უზრუნველყოფა - გათბობა

- წყალმომარაგება

- კანალიზაცია

 

VIII.

 

შენობის დაზიანების ხარისხი

შენობის დაზიანების რაოდენობრივი შეფასება

აღდგენითი სამუშაოების სავარაუდო შემადგენლობა

შენობები აკმაყოფილებენ საექსპლოატაციო მოთხოვნებს, მაგრამ განუცდიათ გვიანდელი გადაკეთებები: მიშენებული სათავსოები, ლოჯიები, აივნების შუშაბანდად გადაკეთება და . .

I კატეგორია

 

ხის კონსტრუქციათა დაზიანებები: სვეტების გადახრა-დაჯდენა, სვეტების და კოჭების ნაწილობრივი გამოფიტვა; სახურავების დაზიანება: ნივნივების და დგარების გამოფიტვა, ბურვილის დაჟანგვა და დაცრეცა; შუაკედლისებში ზედა და ქვედა ჰორიზონტული ბზარები, ზღუდარების გამომყოფი ბეწვისებური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები

10%-მდე

 

II კატეგორია

 

აივნების მძიმე დაზიანებები: იატაკების დახრა, სვეტების და კოჭების ხშირი გამოფიტვა; ბათქაშის განშრევება და დაბზარვა; ტიხრების დაბზარვა საკონტაქტო ზოლებში; აგურის წყობის შესუსტება: წყობის ნაკერებში დუღაბის ჩაღრმავება 1.5სმ-მდე, ბზარები კედლებში 0.7მმ და მეტი.

შენობის საერთო დაზიანებები

30%-მდე

III კატეგორია

 

საძირკვლების დაჯდენა და წაცოცება; გამჭოლი დახრილი ბაზრები კედლებში, იგივე შუაკედლისებში; ბათქაშის მასობრივი მოვარდნა; ზოგიერთი კუთხის და მზიდი კედლების გადაკვეთების გახსნა; შენობის მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ვერტიკალური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები

30-50%მდე

IV კატეგორია

 

საძირკვლის და სარდაფის კედლების მასობრივი დაზიანება; შუაკედლისების ჩაშლა; გადახურვების ჩაღუნვა; ზღუდარების ჩატეხვა-ჩამოვარდნა; კუთხეების დახსნა; გადამკვეთი კედლების მასობრივი დაშორებები.

შენობის საერთო დაზიანებები

50-75%-მდე და მეტი

V კატეგორია

 

 

 

შენობის კონსტრუქციული დახასიათება და საბოლოო რეკომენდაციები

 

შენობა მძიმე მდგომარეობაშია; დანგრეულია შენობის სამხრეთი ნაწილი კედლებით, დარჩენილია მხოლოდ შენობის ფრაგმენტი ჩრდილოეთ ნაწილში. ღიად დარჩენილი ფრაგმენტები და კონსტრუქციები განიცდიან სისტემატიურ ატმოსფერულ ზეგავლენას. რაც ხელს უწყობს შენობის საძირკვლების დაზიანებებს;

საჭიროა შენობას ჩაუტარდეს კაპიტალური სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

 

 

გამოკვლევა ჩაატარა

გ. ჭანუყვაძე

თარიღი

15. აპრილი

შეამოწმა

 

თარიღი