კატალოგი ბეთლემის აღმართი N4

პირველი სართულის გეგმა

მეორე სართულის გეგმა

ჭრილი 2-2

ფასადი