კატალოგი

ბეთლემის აღმართი N16ა

მეორე სართულის გეგმა

ჩრდილოეთის ფასადი