კატალოგი

ასკანის I ჩიხი N4

სარდაფის გეგმა, პირველი სართულის გეგმა

მეორე სართულის გეგმა

ჩრდილოეთის ფასადი, ჭრილი 1-1