კატალოგი

ასკანის ქ. N8

პირველი სართულის გეგმა

მეორე სართულის გეგმა

დასავლეთის ფასადი