კატალოგი ასათიანის I ჩიხი N6

პირველი სართულის გეგმა

ჭრილი 3-3