კატალოგი

ასკანის II შესახვევი N3

მესამე სართულის გეგმა

სარდაფი/პირველი სართულის გეგმა, ჭრილი 2-2

ფასადი 2