კატალოგი

ასკანის ქ. N11

პირველი სართულის გეგმა

ჭრილი 3-3, ფასადი გომის ქუჩაზე

აღმოსავლეთის, დასავლეთის, ჩრდილოეთის ფასადები