კატალოგი

ასკანის IV ჩიხი N3

პირველი სართულის გეგმა

მეორე სართულის გეგმა

ჭრილი 1-1, 5-5, 6-6

ფასადი

ფასადი