კატალოგი

ბეთლემის ქ. N7

პირველი სართულის გეგმა

ჩრდილოეთის ფასადი