კატალოგი

ბეთლემის ქ. N7 (პატარა)

პირველი და მეორე სართულის გეგმა

ჭრილი 1-1, ჩრდილოეთის ფასადი