კატალოგი

ბეთლემის ქ. N3

მეორე სართულის გეგმა

ჭრილი 1-1

აღმოსავლეთის ფასადი

ჩრდილოეთის ფასადი