კატალოგი

ბეთლემის აღმართი N3

მეორე სართულის გეგმა

ჭრილი 1-1

ფასადი

ჩრდილოეთის და დასავლეთის ფასადები