კატალოგი

ასკანის I ჩიხი N6

გენ-გეგმა, სარდაფის გეგმა, პირველი სართულის გეგმა