კატალოგი

ასკანის I ჩიხი N6

პირველი, მეორე და მესამე სართულის გეგმები