ასათიანის I შესახვევი ქ. N12

 

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია