შენობა N 11

 

1. მისამართი - ბეთლემის აღმართი N14

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული ძეგლის ნიშნის მქონე (განხილულია ძეგლთა დაცვის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ)

3. მნიშვნელობა – ურბანული და მხატვრული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – ანფილადი (სახეცვლილი)

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - ნახევარსარდაფი XVIII ს., სახლი XIX ს-ის I ნახ.

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დგას ბეთლემის ეკლესიის აღმოსავლეთით, მოსწორებულ ბაქანზე, უბნის განაშენიანების ზედა ტერასაზე. III სართულის უკანა კედელსა და შვეულ კლდეს შორის მცირე მანძილია, ხოლო ქვედა სართულებით უშუალოდ მიშენებულია კლდეზე

სახლის ფასადი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით, წინ გახსნილი არეა და შორი ხედი. დასავლეთით შენობა ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადს უყურებს, ჩრდილო-აღმოსავლეთით სამრეკლოს და მის გაგრძელებაზე განვითარებულ კედელს; სამხრეთით კი კლდეა

9. ფიზიკური მდგომარეობა - III კატეგორიის დაზიანება

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია