შენობა N 14

 

1. მისამართი - ასკანის I ჩიხი N12/14

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - ავთენტურობა შელახული რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - ორმაგი ანფილადი

6. სართულიანობა - სამსართულიანი, I სართული არასაცხოვრებელი

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის I ნახ. გვიანი ფასადით

8. რელიეფზე განლაგება და ორიენტაცია:

ნაგებობა მდებარეობს მოსწორებულ ტერიტორიაზე; სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით

9. ფიზიკური მდგომარეობა - II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია