შენობა N 15

 

1. მისამართი - ასკანის I ჩიხი N10

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა – ავტენტურობა შელახული რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - სარდაფი XIX ს-ის I ნახ.; სახლი XIX ს-ის II ნახ.; XX ს-ის გადაკეთებით

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დგას მოსწორებულ ტერიტორიაზე; სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით

9. ფიზიკური მდგომარეობა - II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია