შენობა N16

 

1. მისამართი - ასკანის I ჩიხი N 8

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული ძეგლის ნიშნის მქონე

3. მნიშვნელობა - ურბანული და მხატვრული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგოია - მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - სამი სართული

7. ზოგადი თარიღი - XIX-XX სს. მიჯნა

8. შენობის რელიეფზე გნთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დამრეც რელიეფზე დგას.

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით და ამ მხარეს აქვს დაკიდული აივანი; აივნებია შიდა ეზოსკენაც - დასავლეთითა და სამხრეთით. გვერდითი კედელი აღმოსავლეთით ყრუა და მხოლოდ გვიან გაჭრილი ორი სარკმელი აქვს, ხოლო უკანა კედელი ასკანის II ჩიხისკენ არის მიქცეული

9. ფიზიკური მდგომარეობა - III კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია