შენობა N 17

 

1. მისამართი - ასკანის I ჩიხი N 4

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური - ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლი

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა – გამორჩეული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ორსართულიანი, ნახევარსარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის 30-იანი წწ.-ები

8. ნაგებობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

შენობა დგას არაერთგვაროვან, დამრეც რელიეფზე. მას უკავია ასკანის აღმართიანი ქუჩის დასაწყისსა და მის ჰორიზონტალურ განშტოებას - ასკანის I ჩიხს შორის შექმნილი მახვილი კუთხე.

სახლის მთავარი ფასადი ჩრდილოეთის მხარესაა - ასკანის ჩიხისკენ, გვერდითი ფასადი გადის აღმოსავლეთით - ასკანის ქუჩისკენ. შენობის სამხრეთის ყრუ მხარე

ებჯინებოდა ამჟამად დანგრეულ გვერდით სახლს -ასკანის ქუჩა N3-ს.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - V კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია