შენობა N 18

 

1. მისამართი - ქვემო გომის ჩიხი N5

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული ძეგლის ნიშნის მქონე (განხილული ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ)

3. მნიშვნელობა - ურბანული და მხატვრული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის I მეოთხედი

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა მცირედ დამრეც რელიეფზეა განთავსებული.

სახლი ორიენტირებულია აღმოსავლეთით, ფრონტალურად კეტავს ქვემო გომის ჩიხს და ბუნებრივია წინ გახსნილი აქვს ხედი. უკანა მხარით იგი ეზოში გადის. გვერდებიდან სხვა შენობები არ არის მასზე მიდგმული, კედლები ყრუა.

9. ფიზიკური მდგომარეობა – I კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია