შენობა N2

 

1. მისამართი - ასათიანის I ჩიხი N6

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული ძეგლის ნიშნის მქონე

3. მნიშვნელობა – მხატვრული და ურბანული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – არატიპიური, გართულებული

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს.-ის I და II ნახევარი

8. შენობი რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

რელიეფი ოდნავ დამრეცია.

შენობები აივნებით იხსნება შიდა ეზოსკენ ყველა მხარეს გარდა სამხრეთისა. ფასადი ორიენტირებულია დასავლეთით, ასათიანის ჩიხისკენ.

9. დაზიანების კატეგორია - III კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია