შენობა N 23

 

1. მისამართი - ასკანის III ჩიხი N4

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია – საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - არატიპიური, გართულებული

6. სართულიანობა - ერთი სართული, სამეურნეო სართულით

7. ზოგადი თარიღი - XIX საუკუნის I ნახევარი უფრო ადრეული შენობის ფრაგმენტით

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

სახლი დგას მცირედ დამრეც რელიეფზე

შენობა ორიენტირებულია ჩრდილოეთით, სამხრეთისა და აღმოსავლეთის კედელი მჭიდროდ ებჯინება მეზობელ სახლებს

9. ფიზიკური მდგომარეობა - I კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია