შენობა N 24

 

1. მისამართი - ასკანის ქუჩა N11

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული - ძეგლის ნიშნის მქონე

3. მნიშვნელობა – გამორჩეული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ძირითადად ორი სართული, ზოგ ნაწილში ერთი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - ქვედა ფლიგელის ძირითადი ნაწილი XVIII საუკუნის, ზედა ფლიგელის კუთხის შენობა XIX ს-ის I ნახ., მთელი შენობის ტრანსფორმაცია XIX ს-ის II ნახევრის

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

სახლი ტერასის გასწვრივ არის განვითარებული და მისი ფლიგელები სხვადასხვა დონეზეა დაფუძნებული.

სახლს ყველა მხრიდან აქვს ღიობები, თუმცა ძირითადად ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით არის ორიენტირებული.

9. ფიზიკური მდგომარეობა – II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია