შენობა N 26

 

1. მისამართი - გომის ქუჩა N12

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული ძეგლის ნიშნის მქონე (განხილულია ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ)

3. მნიშვნელობა – ურბანული და მხატვრული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ორი სართული

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის I ნახ., დასავლეთის ნაწილი XX ს-ის

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

სახლი დგას მცირედ დამრეც რელიეფზე და უკანა კედლით მიბჯენილია ნიადაგს

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილო-აღმოსავლეთით და ამ მხარეს მოწყობილი აივნებით იხსნება სივრცეში. უკანა კედელი ყრუა.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია