შენობა N 27

 

1. მისამართი - ასკანის I შეს. N1

2. სტატუსი:

) ოფიციალური

) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგიამარტივი ანფილადი, ნახტომისებური ვერტიკალური გეგმარებით.

6. სართულიანობა - ორი სართული

7. ზოგადი თარიღი - XIX -ის II ნახ.

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

სახლი მდებარეობს დამრეც კლდოვან ფერდზე.

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - IIკატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

აინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია