შენობა N 3 - 4

 

1. მისამართი  - ასათიანის ჩიხი N8; N10

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული ძეგლის ნიშნის მქონე

3. მნიშვნელობა – ურბანული და მხატვრული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ორი სართული

7. ზოგადი თარიღი - N10 -XIX ს-ის I ნახევარი; აივნები - XIX ს-ის ბოლო

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია:

რელიეფი აქ შედარებით სწორია. N10 სახლსა და ეზოს მოსწორებული ადგილი უკავია, ხოლო სამხრეთიდან ზედა ტერასის შვეული საყრდენი კედელი ემიჯნება

N8 და N10 საცხოვრებელი სახლების ფასადები დასავლეთითაა ორიენტირებული, N10 სახლი ეზოსკენაცაა გახსნილია აივნებით

9. დაზიანების კატეგორია - IV კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია