შენობა N 31

 

1. მისამართი - გომის I ჩიხი N1

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა ავთენტურობა შელახული რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია -

6. სართულიანობა - მაღალი ერთი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XX ს.

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დგას არაერთგვაროვან, დამრეც კლდოვან ფერდზე

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით

9. ფიზიკური მდგომარეობა II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შე ფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია