შენობა N 32

 

1. მისამართი - გომის I ჩიხი N3

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - ავთენტურობა შელახული რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – ნახტობისებური ვერტიკალური გეგმარება

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფის დაბალი, მცირე სათავსებით

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის ნაგებობა არსებითად სახეცვლილი XX ს-ში

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დგას მკვეთრად დამრეც რელიეფზე.

ძირითადად ჩრდილოეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთითაა ორიენტირებული, სამხრეთით ყრუ კედლია.

9. ფიზიკური მდგომარეობა – I კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია