შენობა N 33

 

1. მისამართი - გომის ქუჩა N3

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნისვნელობა – რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია -  კოშკური ტიპის

6. სართულიანობა - ერთი სართული; ეზოში, მიწის საფარს ქვეშ სარდაფი.

7. ზოგადი თარიღი - სარდაფი XVIII ს-ის, სახლი XIX I ნახ. სახეცვლილი XX ს-ში.

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

შენობა დგას ბუნებრივ ბაქანზე, რომლის მოსწორებული ფართი ტერასის საყრდენი კედლებით არის გაზრდილი და შემაგრებული.

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით და ეზოსკენ - სამხრეთით და დასავლეთით. აღმოსავლეთის კედელი ჩიხისკენ ყრუა.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - I კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია