შენობა N 34

 

1. მისამართი - გომის ქუჩა N4

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური - ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა – გამორჩეული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - განვითარებული გეგმარება

6. სართულიანობა - ორსართულიანი, სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX საუკუნის I ნახევარი

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

სახლი დგას კლდოვან, დამრეც ბაქანზე, რომელიც დომინირებს გარემოში და სათანადოდ დომინანტურია ამ ტერიტორიაზე გაშენებული ნაგებობაც. ბუნებრივი ფაქტორიდან გამომდინარე სახლის I სართულის ფართი გაცილებით ნაკლებია II სართულის ფართზე.

სახლი აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან გახსნილია აივნებით, მოიცავს ფართო ჰორიზონტს გადაყურებს და მთელ ქალაქს. დასავლეთის მხარეს იგი მიკრო უბანს უკავშირდება, ხოლო სამხრეთისკენ მისი პერიმეტრი ვიწროვდება და მიწაში იჭრება.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია