შენობა N 35

 

1. მისამართი - ბეთლემის II ჩიხი N2

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - ავთენტურობა დაკარგული ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია -

6. სართულიანობა - ერთი სართული

7. ზოგადი თარიღი - XX ს. ისტორიული ნაგებობის საფუძველზე

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა მდებარეობს კლდოვანი ფერდის მოსწორებულ ტერიტორიაზე

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით

9. ფიზიკური მდგომარეობა

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია