შენობა N39

 

1. მისამართი ბეთლემის ქუჩა N7 (პატარა)

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული - ძეგლის ნიშნის მქონე (განხილულია ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ)

3. მნიშვნელობა - გამორჩეული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - ორმაგი ანფილადი

6. სართულიანობა - ერთი სართული ნახევარსარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის 30-იანი წწ.

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა მდებარეობს მოსწორებულ, ოდნავ დამრეც რელიეფზე

სახლის ფასადი ორიენტირებული იყო ჩრდილოეთით, სამხრეთის და დასავლეთის მხარეს არსებული ღიობები ეზოსკენ და მეზობელი სახლებისკენ იყო გახსნილი; აღმოსავლეთის კედელი ყრუ იყო და მჭიდროდ მიბჯენილი გვერდით მდგარ შენობაზე.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - დაინგრა 2002 წ.-ს

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია