1. მისამართი - ქვემო გომის ჩიხი N4

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - რიგითი ისტორიული ნაგებობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - ანფილად (არატიპიური)

6. სართულიანობა - ორი სართული მცირე სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX -ის II ნახ.

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დგას მოსწორებულ ადგილზე

სახლი ორიენტირებულია ჩრდილოეთით

9. ფიზიკური მდგომარეობა - III კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია