შენობა N 42

 

1. მისამართი - ბეთლემის ქუჩა N 3

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური - ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა - გამორჩეული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია - განვითარებული გეგმარება

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - XIX ს-ის შუა წლები

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

შენობას და მის ეზოს უკავია ბეთლემისა და ასკანის ქუჩების შესაყართან საკმაოდ დიდი, სამკუთხედს მიახლოებული ნაკვეთი. ტერიტორიას არათანაბარი დახრა აქვს ბეთლემისა და ასკანის ქუჩებისკენ.

შენობა ნაკვეთის სიღრმეშია შეწეული. მას წინ და გვერდით ეზო აქვს. ამის გამო I სართული მხოლოდ ეზოში იმზირება, ხოლო II სართული უბნის ახლომდებარე სახლებს გაყურებს ოთხივე მიმართულებით.

9. ფიზიკური მდგომარეობა - III კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია