შენობა N 6

 

1. მისამართი - ბეთლემის აღმართი N3

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული - ძეგლის ნიშნის მქონე (განხილულია ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის საბჭოს მიერ)

3. მნიშვნელობა – გამორჩეული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია - თავდაპირველი - მონასტერი, დღეს - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია -

6. სართულიანობა - ორი სართული სარდაფით

7. ზოგადი თარიღი - შენობის ძირითადი მასივი, სარდაფი და აბანო XVII-XVIII ს-ეების, ფასადების დამუშავება და შიდა გეგმარება XIX-XX სს-ების

8.შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

შენობა დგას კლდოვანი ქარაფის პირას, ბეთლემის ქვედა ეკლესიის დასავლეთით. მისი სამხრეთისა და დასავლეთის მხარე ნაწილობრივ შეჭრილია ნიადაგში, ცალკეულ მონაკვეთებში კი მისგან ყოფს ვიწრო გვირაბი, ან თხრილი

შენობის ფასადი კლდის ნაპირს გასდევს, ორიენტირებულია ჩრდილოეთით და წინ შორი ხედი ჰქონდა გაშლილი. დასავლეთით ვიწრო ფასადი ერთეული ფანჯრით უკავშირდება მიკრო-გარემოს

9. დაზიანების კატეგორია - I კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია