შენობა N 7

 

1. მისამართი - ბეთლემის აღმართი N3'

2. სტატუსი:

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდებული

3. მნიშვნელობა

4. ფუნქცია - საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია -

6. სართულიანობა - ერთსართულიანი

7. ზოგადი თარიღი - XX ს

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

ნაგებობა დგას კლდოვან რელიფზე ხელოვნურად მოწყობილ ბაქანზე

ორიენტირებულია დასავლეთით

9. ფიზიკური მდგომარეობა - II კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია