ხედი კალაზე. ისტორიული ფოტო. XIX საუკუნის შუა წლები.

© შ. ამირანაშვილის სახ. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ფოტოარქივი.

ხედი კალაზე. © გოგი გიორგობიანი. 2004