გომის ქუჩის დასაწყისი.

ფოტო იგნიდან Архитектура Советской Грузии 1986.

გომის ქუჩის დასაწყისი. 2000 წელი.

გომის ქუჩის დასაწყისი.  2004 წელი.