თბილისის ისტორიული ნაწილი
კალა, კლდის უბანი

ბეთლემის უბანი

 

 

 

ს უბნის კონსერვაციის გეგმა – ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები

ბეთლემის უბნის კონსერვაციის გეგმა – ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები შესრულდა UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დივიზიის (Cultural Heritage Division) ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით.

იგი ეფუძნება:

ბეთლემის უბნის რევიტალიზაციის პროგრამის ფარგლებში, 1999 წ.-ს, მსოფლიოს ძეგლთა ფონდისა და სამუელ ჰ. კრესს ფონდის (World Monuments Fund, World Monuments Watch Programme; Samuel H. Kress Foundation) მხარდაჭერით ჩატარებულ მრავალდისციპლინარულ კვლევას და წინასაპროექტო სამუშაოებს; ასევე 2002-2003 წწ-ში, მსოფლიოს ძეგლთა ფონდისა და სამუელ ჰ. კრესს ფონდის, UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დივიზიისა და შვეიცარიის საგანგებო ვითარებათა ფონდის (Cultural Heritage Division, Swiss Emergency Fund) დახმარებით ბეთლემის უბანში მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარებისას გამოვლენილ და შესწავლილ მასალებს.

ICOMOS საქართველო მადლობას უხდის დონორ ორგანიზაციებს მრავალწლიანი მხარდაჭერისათვის. განსაკუთრებული მადლობა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (Ministry of Foreign Affaires of Norway), UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დივიზიას (UNESCO Cultural Heritage Division) დროული და ფასდაუდებელი დახმარებისთვის, რომელმაც შესაძლებელი გახადა მრავალწლიანი კვლევის შედეგების თავმოყრა ამ დოკუმენტში.

ICOMOS საქართველოს ეროვნული კომიტეტი © ყველა უფლება დაცულია

თბილისი. 2004

განახლება 26/03/2005
Georgian Font