კონკრეტული ნაგებობების საინფომაციო ბაზა

ბეთლემის უბნის ნაგებობების მისამართები

1. ბეთლემის აღმართი N4

2. ლადო ასათიანის I ჩიხი N6

3. ლადო ასათიანის I ჩიხი N8

4. ლადო ასათიანის I ჩიხი N10

5. ბეთლემის აღმართი N8

6. ბეთლემის აღმართი N3

7. ბეთლემის აღმართი N3'

8. ბეთლემის აღმართი N5

9. ბეთლემის აღმართი N13

10. ბეთლემის აღმართი N16ბ

11. ბეთლემის აღმართი N14

12. ბეთლემის აღმართი N16ა

13. ასკანის II ჩიხი N5

14. ასკანის I ჩიხი N12/14

15. ასკანის I ჩიხი N10

16. ასკანის I ჩიხი N8

17. ასკანის I ჩიხი N4

18. ქვემო გომის ჩიხი N5

19. ასკანის ქ. N8

20. ასკანის II შესახვევი N3

21. ასკანის ქ. N10/1

22. ასკანის ქ. N9/2

23. ასკანის ქ. III ჩიხი N4

24. ასკანის ქ. N11

25. გომის ქ. N5/12

26. გომის ქ. N12

27. ასკანის I შესახვევი N1

28/29. ასკანის IV ჩიხი N3

30. ათეშგა

31. გომის I ჩიხი N1

32. გომის ქ. I ჩიხი N3

33. გომის ქ. N3

34. გომის ქ. N4

35. ბეთლემის ქ. II ჩიხი N2

36. გომის ქ. N2

37. გომის ქ. N7

38. ბეთლემის ქ. N7

39. ბეთლემის ქ. N7 (პატარა)

40. ქვემო გომის ჩიხი N6

41. ქვემო გომის ჩიხი N4

42. ბეთლემის ქ. N3

43. ბეთლემის კიბე, შუკა ბეთლემის კიბესთან

XX საუკუნის II ნახევარში დანგრეული ისტორიული ნაგებობები

I. ბეთლემის ქ. N11

II. ბეთლემის ქ. N9

III. გომის ქ. N1/5

IV. ბეთლემის ქ. N5

V. ასკანის ქ. N3

VI. ასკანის ქ. N5

VII. ასკანის I ჩიხი N6

VIII. ასათიანის I შესახვევი N12

IX. ბეთლემის აღმართი N6

X. ასათიანის ქ N14