საპროექტო ჯგუფი

შემსრულებელი ორგანიზაცია

ICOMOS საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

 

პროექტის ხელმძღვანელი

მერაბ ბოჭოიძე

არქიტექტორ-რესტავრატორი

 

პროექტის კოორდინატორი

ნატო ცინცაბაძე

კონსერვაციის ექსპერტი

 

ფონდების მოძიება, რედაქტირება

მარინე ყენია

ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი

 

ხელოვნებათმცოდნე

მანანა სურამელაშვილი

 

არქიტექტორ-ურბანისტი

მარინა თუმანიშვილი

არქიტექტურის კანდიდატი

 

 

 

მეცნიერ-კონსულტანტი

მაია მანია

ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი

 

ინჟინერ-მშენებელი

კონსტრუქტორი

გიგლა ჭანუყვაძე

 

ინჟინერ-მშენებელი

სანტექნიკოსი

ვაჟა ყირმიზოვი

 

არქიტექტორ-რესტავრატორი

ეთერ მახათელაშვილი

 

ვებ დიზაინი

თამაზ ჩხაიძე