საბაზისო მასალა:

სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა - მანანა სურამელაშვილი

სოციალურ ქალაქმშენებლობითი კვლევა - მარინა თუმანიშვილი

საინჟინრო-ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება - გიგლა ჭანუყვაძე, გია ხურცილავა

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა - ო. თაკვარელია.

2000

ფოტომასალა:

გამოყენებულია ისტორიული ფოტოები:

ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ფოტოარქივიდან

შ. ამირანაშვილის სახ. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ფოტოარქივიდან

ი. გრიშაშვილის სახ. თბილისის ისტორიის მუზეუმის ფოტოარქივიდან

ICOMOS საქართველოს ფოტოარქივიდან

ს. ლეჟავას პირადი არქივიდან.

ასევე:

გ. გიორგობიანის, მ. ბოჭოიძის, რ. ლაგენბახის, მ. მანიას, ე. მახათელაშვილის, მ. სურამელაშვილის, ნ. ცინცაბაძის მიერ გადაღებული ფოტოები.

გარდა ამისა, გამოყენებულია ფოტომასალა ბიბლიოგრაფიაში მითითებული გამოცემებიდან.

გრაფიკული მასალა:

დოკუმენტისთვის ჩანახატები და გრაფიკული რეკონსტრუქციის ნიმუშები შესრულებულია ე. მახათელაშვილის მიერ.

დოკუმენტში გამოყენებულია მ. მანიას მიერ მოწოდებული, ავტორისეული ნახატები და ჩანახატები.

ასევე:

მ. ბოჭოიძის, ნ. ცინცაბაძის, ე. მახათელშვილის, მ. თუმანიშვილის, ნ. შატბერაშვილის, ნ. კორძახიას, გ. გუგეშაშვილის, ა. ტიტენკოვის ანაზომები შესრულებული 2000 წელს.

გარდა ამისა, გამოყენებულია ისტორიული გრაფიკული მასალა ბიბლიოგრაფიაში მითითებული გამოცემებიდან.

გეგმები:

თბილისის რუკა - დამუშავებულია ილუსტრაცია N27, წიგნიდან "თბილისის ურბანული რეაბილიტაციის ძირითადი საკითხები", იხ. ბიბლიოგრაფია.

თემატური გეგმები - საყრდენ სქემად გამოყენებულია თბილისის საცდელი პროექტის ფარგლებში დამუშავებული გეგმის სქემა, რომელიც მოგვაწოდა ქ-მა ლეილა თუმანიშვილმა.