ბეთლემის უბნის რევიტალიზაცია

Revitalisation of Betlemi Quarter

გასეირნება ბეთლემის კლდის უბანში

Heritage Walk of Betlemi Quarter

ბეთლემის უბნის კონსერვაციის გეგმა – ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები

Conservation Plan of Betlemi Quarter - Intervention Guidline (Georgian version)

IჩOMOშ საქართველო მადლობას უხდის დონორ ორგანიზაციებს მრავალწლიანი მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებული მადლობა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, UNEშჩO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დივიზიას და ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატს (ღიკსანტიკვარენ) ბეთლემის უბნის რევიტალიზაციის პროექტის წარმართვაში ფასდაუდებელი წვლილისთვის. მათივე ფინანსური დახმარებით შეიქმნა ეს ვებ გვერდი.
 
ICOMOS Georgia expresses its gratitude to the donor organizations for long and fruitful co-operation. Special thanks are due to the Ministry of Foreign Affaires of Norway, UNESCO Cultural Heritage Division, and Directorate for Cultural Heritage of Norway (Riksantikvaren) for invaluable support in development of Betlemi Quarter Revitalization Project including establishment of this WEB Site.