• ბ-თ-ჯ მილსადენის დერეფნის არეალში არსებული მიწისზედა ძეგლთა შესწავლა,
    II ფაზა 2003 წელი
  • ბ-თ-ჯ მილსადენის დერეფნის არეალში არსებული მიწისზედა ძეგლთა შესწავლა,
    III ფაზა 2004 წელი

 

ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირი და პროექტის მონაწილეები მადლობას უხდის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის კომპანიას. ასევე მადლობა ყველა იმ ორგანიზაციას და პიროვნებას, ვინც ხელი შეუწყო პროექტის განხორციელებას.
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირი