ICOMOS საქართველო არის არასამთავრობო, არამომგებიანი პროფესიული ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1993 წელს, როგორც ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს (ICOMOS) ეროვნული კომიტეტი. ორგანიზაცია მოწოდებულია ICOMOS-ის ქარტიების, რეკომენდაციებისა და დეკლარაციების შესაბამისად ხელი შეუწყოს კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის მაღალი სტანდარტების განვითარებას ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე. ამ მიზნით ICOMOS საქართველო ახორციელებს, უნარ-ჩვევების ამაღლების, გათვითცნობიერების და სპეციფიკურ საპილოტო პროგრამებს/პროექტებს. ICOMOS საქართველო აერთიანებს 28 ინდივიდუალურ და 1 ინსტიტუციურ წევრს და თანამშრომლობს ფართო მრვალდისციპლინარულ პროფესიულ, აკადემიურ წრეებთან და ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან.

ICOMOSი, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო, არის გლობალური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ასოცირებულია UNESCO-სთან. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ძეგლების, შენობათა კომპლექსების და ღირსშესანიშნავი ადგილების კონსერვაციას, დაცვას, გამოყენებას და განვითარებას.  ორგანიზაცია მონაწილეობს დარგის დოქტრინების განვითარებაში, მუშაობს იდეების ევოლუციასა და გავრცელებაზე და წარმართავს ადვოკატირებას. ICOMOS-ი წარმოადგენს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მრჩეველ ორგანიზაციას UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის კონვენციის შესრულებისთვის. ICOMOS-ი ამჟამად აერთიანებს 110 ეროვნულ კომიტეტს და 28 საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტს.

 

US/ICOMOS – ის 2021 წლის საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ICOMOS საქართველო მოხარულია უმასპინძლოს ესტეფანია ბარეტოს შემოდგომის სტაჟირების პროგრამაზე. ესტეფანიას ცოდნისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, როგორც ხელოვნებათმცოდნე და მემკვიდრეობის დაცვის პროფესიონალი, გვჯერა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა წარმატებული იქნება!

ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის, ICOMOS-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის, ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ერთობლივი განცხადება შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის შენობასა და მასში დაცულ კოლექციებთან დაკავშირებით

პრაქტიკული სემინარი – ხის კონსერვაციის პრიციპები და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

15-16 ივლისი, 2021 წ.

თბილისი, მეფე სოლომონ ბრძენის ქ.# 33

პროექტი – კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2021 წლის 9 ივლისი.

ICOMOS საქართველოს საზაფხულო სტაჟირების ფარგლებში ოფისის ასისტენტის პოზიციაზე შეირჩა თამარ ჩერქეზიშვილის კანდიდატურა. თამუნა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტია და ახლა უკვე ICOMOS საქართველოს ოჯახის წევრია!

ICOMOS და კლიმატის ცვლილება

კულტურული მემკვიდრეობა და კლიმატის საგანგებო მდგომარეობა

18 აპრილი – ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღე!

ვირტუალური ღია კარის დღე – მეფე სოლომონ ბრძენის ქ. 33.

ვებინარი – ტრადიციული ცოდნა და კონსერვაცია

საერთაშორისო ICOMOS – მა წარმოადგინა “ევროპული ხარისხის პრინციპების” დოკუმენტის (European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage) ახალი ვერსია.

ახლა უკვე ხელმისაწვდომია ევროპული ხარისხის პრინციპების ქართული თარგმანი!

კურორტ წყალტუბოს ურბანულ-არქიტექტურული ღირებულება და მისი დაცვის გზები

თამარ ამაშუკელი, 8 თებერვალი, 2021

2020 წლის 21 დეკემბერი –

ICOMOS საქართველოს წევრთა საერთო კრება

ICOMOS საქართველოს კომენტარები „გელათის მონასტერის“ კონსერვაციულ მდგომარეობაზე

პრაქტიკული სემინარი (ვორკშოფი) – „თბილისური ისტორიული სახლის ტრადიციული დუღაბი – მომზადება, გამოყენება, და მოვლა-პატრონობა“

ICOMOS საქართველოს საპილოტე პროგრამის – “კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია” ფარგლებში, ICOMOS საქართველოსა და ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატის (Riksantikavaren) ორგანიზებით, და საქართველოს კულტურული მემვკიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს პატრონაჟით, 2020 წლის 5-6 სექტემბერს, ჩატარდა პრაქტიკული სემინარი სახელწოდებით „თბილისური ისტორიული სახლის ტრადიციული დუღაბი – მომზადება, გამოყენება, და მოვლა-პატრონობა“. პრაქტიკული სემინარი განკუთვნილი იყო ბაკალავრის ხარისხის მქონე სტუდენტებისა და დამწყები პროფესიონალებისთვის. ორდღიანი ვორკშოფი მოიცადა როგორც თეორიულ (ტრადიციული მასალების ისტორიული კონტექსტი, დუღაბის კონსერვაციის პრინციპები, ა.შ.), ისე პრაქტიკულ სამუშაოებს (სხვადასხვა ტიპის დუღაბების მომზადება, მცირე მოცულობის კედლის აშენება, ა.შ.).

პრაქტიკული სემინარის ორი საკმაოდ ინფორმაციული და დამღლელი დღის შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები. ვორკშოფი დასრულდა საინტერესო დისკუსიითა და ICOMOS საქართველოსა და სემინარის მონაწილეებს შორის სამომავლო თანამშრომლობის იმედით.

თბილისური ისტორიული სახლის ტრადიციული  დუღაბის მომზადება, გამოყენება და მოვლა-პატრონობა. 5-6 სექტემბერი. 2

ICOMOS-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის განცხადება
(ICOMOS საქართველო)

2020 წლის 27 ივნისს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში – რეალური სივრცე, რომელიც მიეძღვნა ხადის ხეობის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემებს საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის კონტექსტში, გაჟღერდა, რომ გზის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის ავტორის მიერ ნახსენები იქნა“, ორგანიზაცია „ICOMOS“-ის ჩართულობა წინასაპროექტო კვლევებში.

ICOMOS საქართველო აცხადებს, რომ ორგანიზაციებს ICOMOS და ICOMOS საქართველოს, არც ერთ ეტაპზე არ მიუღიათ მონაწილეობა საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტირების რომელიმე კვლევის მომზადებაში, ამასთან, ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ICOMOS-ის სახელის და ლოგოს გამოყენება (კვლევებსა და სხვა დოკუმენტებში) დაუშვებელია საერთაშორისო ICOMOS-ის საბჭოს სპეციალური ნებართვის გარეშე, რაც განსაზღვრულია ორგანიზაციის სადამფუძნებლო დოკუმენტით.

მოვუწოდებთ, ზემოთაღნიშნული პროექტის დონორ ორგანიზაციებს, დამკვეთს, პროექტის შემსრულებლებს, ექსპერტებს, არ გაავრცელონ გადაუმოწმებელი ინფორმაცია.

რაც შეეხება ICOMOS საქართველოს პოზიციას ხადის ხეობის გარშემო შექმნილ ვითარებასათან დაკავშირებით, 2019 წლის სექტემბერში ICOMOS საქართველომ მოამზადა სპეციალური ანგარიში იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რომელსაც ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობა უქმნის ხადის კულტურულ ლანდშაფტს და წარუდგინა ICOMOS-ს მისი საერთაშორისო ანგარიშისთვის „მემკვიდრეობა საფრთხეშია“ (H@R Report). ანგარიში 2020 წელს გამოქვეყნდება და ხელმისაწვდომი იქნება საჯაროდ, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო საზოგადოებისათვის.

ICOMOS – ის პრეზიდენტის, ტოშიუკი კონოსა და ICOMOS – ის საკონსულტაციო კომიტეტის პრეზიდენტის, მიკელ ლანდას მიმართვა ICOMOS – ის წევრების, დარგის სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოებისთვის!

ICOMOS და COVID-19: მემკვიდრეობა, როგორც ადამიანური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის აღდგენის ქვაკუთხედი

ძვირფასო ICOMOS – ის წევრებო და კოლეგებო,

ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ და თქვენი საყვარელი ადამიანები კარგად და უსაფრთხოდ ხართ. ჩვენ ვაცნობიერებთ და ვიზიარებთ თითოეული თქვენგანის პირად თუ პროფესიონალურ, საკმაოდ რთულ მდგომარეობას.

COVID-19 – თან დაკავშირებით გავრცელებულ უამრავ ინფორმაციას შორის ვხვდებით იმედისმომცემ შეტყობინებას, რომელიც გაცემულია სანდო სამედიცინო პუბლიკაციის მიერ, რომ ეფექტური ვაქცინა შესაძლებელია შემდეგი 18 თვის განმავლობაში შემუშავდეს. ეს იქნება კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მოკლე პერიოდი ვაქცინის შემუშავებისთვის. თუმცა, 18 თვე საკმაოდ დიდი დროა საბოლოო,  ნულოვანი-ინფექციის ეტაპის მისაღწევი მარათონისთვის. იმისთვის, რომ ეს მარათონი იყოს მდგრადი, ზოგიერთმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება და თანდათან ეკონომიკური აქტივობების განახლება, მაშინ როცა სხვებს უწევთ შეინარჩუნონ ან დააწესონ მკაცრი ზომები.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) პროგნოზით, მოსალოდნელია გლობალური ეკონომიკის V – ფორმით აღდგენა, რაც გულისხმობს სწრაფ მობრუნებას ეკონომიკური ზრდისკენ 2021 წლისთვის, გლობალური მშპ – ის ასეთი მკვეთრი ვარდნის შემდეგ 2020 წელს. თუმცა, ზოგიერთი ეკონომისტი უფრო პესიმისტურ ვარაუდებს გვთავაზობს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ წარმოდგენილი სცენარი შესაძლებელია შეიცვალოს იმ შემთხვევაში, თუ ინფექციის მეორე ტალღა დაიწყება ან ვაქცინის შემუშავება გადაიდება.

იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ დიდი დეპრესიის შემდეგ ყველაზე მძიმე რეცესია, მდიდარი ქვეყნები ახდენენ უპრეცენდენტო ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტების მობილიზებას. მეორე მხრივ, ბევრ განვითარებად ქვეყანას დასჭირდება საერთაშორისო დახმარება.

აღდგენა-რეაბილიტაციის გამოწვევა არ ეხება მხოლოდ ეკონომიკურ სფეროს, ის ასევე, მოიცავს ადამიანურსა და სოციალურს. კიდევ ერთხელ მოხდება სოციალური სამართლის მნიშვნელობის განხილვა და ის ხელახლა შეფასდება სხვადასხვა, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეებზე და სწორედ ის იქნება COVID – ის შემდგომი სამყაროსა და აღდგენის პროცესის ცენტრალური საკითხი.

ICOMOS – ს სჯერა, რომ მემკვიდრეობა არ არის მხოლოდ მდგრადი განვითარების მამოძრავებელი. ის, ასევე, კატასტროფების შემდეგ ადამიანებისა და მათი სოციალური გარემოს აღდგენის ქვაკუთხედია. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაცია მიზნად ისახავს თავისი წვლილი შეიტანოს პანდემიის დროს და მის შემდეგ წარმართულ პროცესებში. ჩვენ ვცხოვრობთ შეუდარებელ, არაპროგნოზირებად და რთული გარემოებების სამყაროში. ყველასთვის ერთნაირი მიდგომა არ იმუშავებს და არც ერჯერადი ზომებია საკმარისი COVID-19 – ის გავლენების დასაძლევად. შესაბამისად, ICOMOS – ის გეგმა და აქტივობები უნდა შეიქმნას გრძელვადიანი პერსპექტივით. აქედან გამომდინარე, ICOMOS გეგმავს ორ მთავარ აქტივობას.

პირველ რიგში, იმის გათვალისწინებით, რომ აღდგენის პროცესი იქნება ხანგრძლივი და მრავალმხრივი, ICOMOS, მისი გლობალური ქსელებისა და სხვადასხვა სფეროს ექსპერტიზის მეშვეობით,  გააკონტროლებს და შეაფასებს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენების განვითარებას და მიღებულ ზომებს მემკვიდრეობის კონსერვაციის კუთხით, მინიმუმ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში. ICOMOS ყოველწლიურად გამოაქვეყნებს ანგარიშს პანდემიის შემდეგ აღდგენის პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს, როგორც ვაქცინამდე, ისე ვაქცინის შემდგომ ფაზებს და უზრუნველყოფს მყარი საფუძველის შექმნას დარგის პოლიტიკის რეკომენდაციებისთვის.

მეორეც, ICOMOS სჯერა ადგილის ძალის. ისტორიულ შენობაში ან შთამბეჭდავ ღირსშესანიშნავ ადგილას ყოფნა ფუნდამენტურად განსხვავებული გამოცდილებაა ეკრანზე ფოტოების დათვალიერებისგან. მაშინ როცა, ადამიანის ღირებულებებმა დღეს შეიძლება განახლებული  ყურადღება მიიპყრონ, მემკვიდრეობის მნიშვნელობის აღიარება მთავრობების მიერ შეიძლება აღარ იყოს ისეთივე, როგორც პანდემიამდე, რამდენადაც ისინი აღდგენის პროცესებისა და პრიორიტეტების შერჩევის უზარმაზარი წნეხის ქვეშ იმყოფებიან. ICOMOS უნდა იყოს პროაქტიული და უზრუნველყოს მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და ზომების განხორციელება, რათა პანდემიის გავლენების შემსუბუქება მოხდეს ყველა სფეროსთვის თანაბრად – მაგალითად, რომ ეკონომიკის სტიმულირების პაკეტები ითვალისწინებენ მემკვიდრეობისა და კონსერვაციის უმნიშვნელოვანეს როლს. მსგავსი ზომები დაიცავს არამხოლოდ მემკვიდრეობას, არამედ მასთან დაკავშრებულ საზოგადოებებს. აღნიშნულ კონტექსტში, ICOMOS იწყებს ვებინარების სერიას, რომელიც შეეხება მემკვიდრეობის კონსერვაციის სხვადასხვა ასპექტებსა და საკითხებს, როგორიცაა პანდემიის გავლენები. სესიები განკუთვნილი იქნება, როგორც მემკვიდრეობის პროფესიონალებისთვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის.

ICOMOS – ის ეროვნულ და სამეცნიერო კომიტეტებს და მის სამუშაო ჯგუფებს, მათ შორის დამწყები პროფესიონალების სამუშაო ჯგუფს, შორის თანამშრომლობა არის აუცილებელი ორივე პროექტის განსახორციელებლად, რომლებიც დაინერეგება ICOMOS – ის გამგეობისა და საკონსულტაციო კომიტეტის ერთობლივი ხელმძღვანელობით. ყველა კომიტეტსა და სამუშაო ჯგუფს მართებს აქტიური მონაწილეობა.

საბოლოოდ,  აუცილებელია პანდემიის გავლენის ყურადღებით მონიტორინგი ICOMOS – ზე, როგორც ორგანიზაციაზე და მის ძვირფას ინდივიდუალურ წევრებზე 2020 წლის შემდეგაც. 2020 წლის სიდნეის გენერალური ასამბლეის გაუქმება პანდემიის გავლენის ყველაზე თვალსაჩინო და გულსატკენი პირველი შედეგია. ჩვენთვის მტკივნეული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება იმის გათვალისწინებით, რომ პროცესებში ბევრი დაინტერესებული მხარე იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის, უპირველეს ყოველისა, ICOMOS ავსტრალია. ICOMOS – მა დღევანდელი სიტუაცია ციფრული ტექნოლოგიების უკეთ ათვისებით უნდა გამოიყენოს, მის ტრადიციულ ღონისძიებებზე განსხვავებული ფორმატის ადაპტაციისთვის, როგორიცაა, მაგალითად ნორმატიული შეხვედრები. გამგეობამ და საკონსულტაციო კომიტეტის წარმომადგენლებმა უკვე დაიწყეს ამ საკითხებზე მუშაობა.

ძვირფასო კოლეგებო, ICOMOS – ს სჯერა, რომ ჩვენი ქმედებები/გადადგმული ნაბიჯები დღეს, ჩვენს ხვალინდელ დღეს ქმნის. ჩვენ დაგვჭირდება თითოეული თქვენგანის მონაწილეობა ICOMOS – ის სოციალური პასუხისმგებლობის შესასრულებლად და დღევანდელ სიტუაციასთან გასამკლავებლად. მადლობას გიხდით და გულითადად ვაფასებთ თქვენს მუდმივ მხარდაჭერას.

გისურვებთ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას!

ტოშიუკი კონო, ICOMOS – ის პრეზიდენტი

მიკელ ლანდა, ICOMOS – ის საკონსულტაციო კომიტეტის პრეზიდენტი

18 აპრილი – ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღე! 

ICOMOS საქართველოს სოციალური მედია კამპანია ჩვენი წევრების მიერ მომზადებული მასალებით 18 აპრილის წლევანდელ თემაზე – ზიარი კულტურა, ზიარი მემკვიდრეობა, ზიარი პასუხისმგებლობა!

ავტორი: მანანა სურამელაშვილი

„ადამიანები მხოლოდ წმინდა ბუნებით იბადებიან, მაგრამ შემდეგ მამები მათ იუდეველებად, ქრისტიანებად ან ცეცხლთაყვანისმცემლებად აქცევენ“ – საადი

ონის სინაგოგა, ახალციხის რაბათის მეჩეთი და მედრესე

კაცობრიობის ისტორია სავსეა გარედან მოსული ხალხის უცხო მიწაზე დამკვიდრდების მაგალითებით. ასეთი გამოცდილება ჩვენთვისაც კარგად არის ნაცნობი. ძალით შემოჭრილებთან ერთად, თავშესაფრის მაძიებელი დევნილებიც მოსულან, ექსპანსიის საპასუხო მიუღებლობაც აღმოცენებულა და ძმობის იშვიათი მაგალითებიც. ჭიდილსა და თანაცხოვრებაში ყველა საკუთარ მემკვიდრეობას ქმნიდა, რომელიც დროთა განმავლობაში, მიუხედავად ეროვნული, კონფესიური, თუ კულტურული კუთვნილებისა ახლობელი ხდებოდა. ასე აღმოვჩნდით უცხოთა მემკვიდრეობის თანამოზიარენი და პატრონობის საერთო პასუხისმგებლობა დაგეკისრა.

1895 წელს აშენებული ონის სინაგოგა, თლილი ქვით ნაგები, გუმბათიანი, მაღალი ოსტატობით შესრულებული რენესანსული და მავრიტანული სტილის ელემენტებით გაფორმებული შესანიშნავი ძეგლია. ეს ერთ-ერთი თვალსაჩინო, სიდიდით და მხატვრული ღირებულებით გამორჩეული სინაგოგაა კავკასიაში, რომელიც მსგავსებას ამჟღავნებს ფაშისტების მიერ 1943 წელს აფეთქებულ ვარშავის დიდ სინაგოგასთან. კომუნისტური რეპრესიების დროს, 1930-იან წლებში, ონის სინაგოგასაც დამუქრებია საფრთხე, მაგრამ ებრაელებს და ქართველებს საერთო თავგანწირვით გადაურჩენიათ. დღეს ონში 10 ებრაელი ვეღარ იკრიბება, რომ ტაძარში ლოცვა შედგეს… თავის დროზე კი ისინი ათასობით ცხოვრობდნენ აქ და აფერადებდნენ ურთიერთობებს.

მსგავსი სევდისმომგვრელი ვითარებაა ახალციხეშიც, სადაც რაბათის უბანში ორი სინაგოგაა და ებრაელების მხოლოდ სამი ოჯახი.

აქვე, რაბათის ციხეში, რომელიც თამარის დროს განახლებული – შალვა და ივანე ახალციხლების სამფლობელოს, XIV-XVII სს-ში სამცხის ათაბაგ ჯაყელთა რეზიდენციას წარმოადგენდა, ხოლო მომდევნო პერიოდიდან ოსმალთა ხელში გადასული – ახალციხის საფაშოს ცენტრი გახდა, ბეგლარბეგ ჰაჯი-აჰმედ ფაშას დაკვეთით აშენებული, გვიანოსმალური არქიტექტურის შესანიშნავი ნიმუშები, მედრესე და მეჩეთი (1747-1752) დგას. ამ ნაგებობას დიუბუა დე მონპერე „არქიტექტურის შედევრად“ იხსენიებს.

18 აპრილი – ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღე

ზიარი კულტურა, ზიარი მემკვიდრეობა, ზიარი პასუხისმგებლობა

ონლიან გამოცემა “პუბლიკის” რეპორტაჟი პროექტის – “კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია” შესახებ.

პირველი არხის რეპორტაჟი მეფე სოლომონ ბრძენის ქ. N33 – ში მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოების შესახებ.

გეოფიზიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის მონაწილეების ვიზიტი ICOMOS საქართველოს პროგრამის – “კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია” ფარგლებში, მეფე სოლომონ ბრძენის ქ. N33 – ში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გასაცნობად.

Studio L და Friedrich-Eber-Stiftung – ის კავკასიის რეგიონალური ოფისის მიერ ორგანიზებული დიალოგის პლატფორმის – „ცხოვრების ხარისხი – ურბანული მემკვიდრეობის დაცვა“ ფარგლებში პროექტის მონაწილეები ესტუმრნენ ICOMOS საქართველოს ოფისს. მათ ჩაუტარდათ სამუშაო სემინარი თემაზე – ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის გამოწვევები.

ნორვეგიის სამეფოს ელჩის – ჰელენა სანდ ანდრესენის ვიზიტი ICOMOS საქართველოს პროგრამის – “კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია” ფარგლებში, მეფე სოლომონ ბრძენის ქ. N33 – ში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გასაცნობად.

პრეზიდენტ შტაინმაიერის ვიზიტი ბეთლემის უბანში

 

ICOMOS საქართველოს განცხადება

ჩაჟაშის (უშგული, ზემო სვანეთი) მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით

ბეთლემის უბნის ფესტივალი 2019

18 აპრილი, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღე

ICOMOS საქართველოს ოფისში ჩატარდა პრეზენტაცია: „ჩრდილოეთ საზღვრისპირა გამაგრებული დასახლებების მნიშვნელობა და მის დაცვასთან დაკავშირებული სირთულეები“. კვლევის ავტორები: ირინე ელიზბარაშვილი, მანანა სურამელაშვილი, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი

Fire at the Notre-Dame Cathedral in Paris

18 აპრილი, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღე

თბილისური სახლისთვის თავსებადი კირის დუღაბის “ვორკშოპი”

29.03.2019 – 31.03.2019

“ვორკშოპი” ჩატარდა პროექტის -კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია” – ფარგლებში, ICOMOS საქართველოსა და რიკსანტიკვარენის ორგანიზებით. “ვორკშოპის” ამოცანაა, თბილისის ისტორიულ შენობებში გამოყენებული ე.წ. მიწის დუღაბის კვლევა და მასთან თავსებადი დუღაბის დადგენა, სოლომონ ბრძენის ქ.#33-ში მდებარე ძეგლის საველე პირობებში. ამ მიზნით, დამზადდა და აგურის წყობაზე გაიტესტა 10 განსხვავებული შემადგენლობის კირის შემკვრელზე დამზადებული დუღაბი. გარკვეული პერიოდის მანძილზე მოხდება შედეგების მონიტორინგი, ფიქსაცია და მოგვიანებით ლაბორატორიული კვლევა. საპროექტო ჯგუფის გარდა, ვორკშოპში მონაწილეობდნენ მოწვეული ხელოსნები და ახალგაზრდა სპეციალისტები.

ICOMOS საქართველოს წევრთა საერთო კრება

2019 წლის 27 თებერვალს ჩატარდა ICOMOS საქართველოს წევრთა საერთო კრება, სადაც შეირჩა ორგანიზაციის ახალი გამგეობა: თავმჯდომარე – ნატო ცინცაბაძე; მდივანი – მანანა თევზაძე. წევრები: ლია ბოკუჩავა, მერაბ ბოჭოიძე, ირაკლი კორძახია, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი, მანანა სურამელაშვილი. კრებაზე წევრებმა მიიღეს ორგანიზაციის ახალი წესდება და ინსტრუქცია ICOMOS საქართველოში გაწევრიანების მსურველთათვის. კრებამ დაამტკიცა ICOMOS-ის ახალი წევრები: შოთა გუჯაბიძე, ნინო ერქომაიშვილი, ქეთევან კორძახია. ICOMOS საქართველო ულოცავს ახალ წევრებს ICOMOS-ის საერთაშორისო საზოგადოების ქსელში გაერთიანებას და წარმატებებს უსურვებს მათ.

ღია კარის დღე, 22.12.2018

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდეტებისთვის მეფე სოლომონ ბრძენის ქ. #33-ში, ჩატარდა ღია კარის დღე. პროექტის ექსპერტებმა სტუდენტებს გააცნეს ჩატარებული კვლევების შედეგები და ძეგლის რეაბილიტაციის სამომავლო გეგმები.

ნორვეგიის სამეფოს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, ბატონი, ოლავ-ნილს თუე და საპატიო კონსული, ქალბატონი, ლიანა სიგუა-ჰაერუმი, 2018 წლის 17 დეკემბერს, ესტუმრნენ საპროექტო ობიექტს, რომელიც მდებარეობს, მეფე სოლომონ ბრძენის ქუჩა #33-ში და შემდგომ ბეთლემის უბანს. საპატიო სტუმრები გაეცნენ საპროექტო სამუშაობის მიმდინარე პროცესს. ბეთლემის უბანში სტუმრები შეხვდნენ ბეთლემის თემის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ბოლო წლებში თვითონ განახორციელეს საკუთარი ისტორიული საცხოვრისის რესტავრაცია/რეაბილიტაცია.

   

16-17 ოქტომბერი, თბილისი

ვორკშოპი – თბილისის ისტორიული ნაგებობების კონსტრუქციული ანალიზისა და ფიზიკური სტაბილიზაციის საკითხებზე

28 სექტემბერს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ქალბატონი კერსტინ ვოლბერგი და ბატონი ვეგარდ სტენსურდი სტუმრად იყვნენენ თბილისში, მეფე სოლომონ ბრძენის ქ. #33-ში, სადაც გაეცნენ ძეგლზე მიმდინარე კვლევით და საპროექტო სამუშაოებს. პროექტს აფინანსებს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

ვორკშოპი – “ძეგლის გახსნა”

2018 წლის 5 აგვისტოს, პროექტის – კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია – ფარგლებში, მეფე სოლომონ ბრძენის ქ.# 33-ში ჩატარდა ვორკშოპი – “ძეგლის გახსნა”, რომლშიც მონაწილეობა მიიღეს თბილისის სამხატვრო აკადემიის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს თანამშრომლებმა, შპს. იმპოსტოს მშენებელ-ოსტატებმა.

2018 წლის 13 ივლის, პროფესიული საზოგადოებისთვის, მემკვიდრეობით დაინტერესებული საზოგადოებისთვის, ადგილობრივი თემისთვის, მემკვიდრეობის დარგის ოფიციალური უწყებების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა პროექტის – კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია – პრეზენტაცია.

 

კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია 

ICOMOS საქართველო ეროვნული კავშირი ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატთან (Riksantikvaren) თანამშრომლობით, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით თბილისის ისტორიულ ნაწილში ახორციელებს საპილოტე პროგრამას: კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანი რეაბილიტაცია.პროექტის ხანგრძლივობაა 3 წელი.

პროექტის მიზანია: ხელი შეუწყოს საქართველოში მდგრადი განვითარების პროცესს კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის გზით.