საქართველოს ისლამური აბანოების შესწავლა-დოკუმენტირება (სამცხის და კახეთის ისტორიული მხარეები)

ICOMOS საქართველო მოხარულია ხელი შეუწყოს ქართველ მეცნიერებს – ციცინო ჩაჩხუნაშვილსა და ირინე ელიზბარაშვილი The Barakat Trust – ის ფონდის მიერ დაფინანასებული პროექტის განხორციელებაში, რომლის მთავარი მიზანია ისლამური აბანოების გამოვლენა და შესწავლა-დოკუმენტირება საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი და აღმოსავლეთი ისტორიული მხარის ზოგიერთ ქალაქში. პროექტის ფარგლებში შემუშავდება და გამოქვეყნდება ონლაინ ანგარიში.