გილოცავთ ძელგებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღეს!

2022 წელს 18 აპრილის თემის – „მემკვიდრეობა და კლიმატი“  შესაბამისად, ICOMOS საქართველომ 16-17 აპრილს ჩაატარა პრაქტიკული სემინარი:  ‘თბილისური ისტორიული სახლის ტრადიციული დუღაბის მომზადება და გამოყენება